Zadanie 3: 2018-2020

Badanie, rozwijanie i promowanie zagadnień związanych z zawodowymi czynnikami ryzyka chorób alergicznych i astmy, w tym szczególnie pochodzenia powietrzno-pochodnego:

  • Kontynuowanie opieki nad uczniami wybranych szkół, u których nauka zawodu przebiega w narażeniu na czynniki wywołujące choroby alergiczne o etiologii zawodowej;
  • Prowadzenie centrum konsultacyjnego (w ramach wdrożenia systemu poradnictwa zawodowego) dla pacjentów/uczniów z chorobą alergiczną lub wysokim ryzykiem tych chorób;
  • Opracowanie broszury dla służby medycyny pracy;
  • Opracowanie materiałów dla uczniów i studentów, u których nauka przebiega w narażeniu na czynniki wywołujące choroby alergiczne o etiologii zawodowej;
  • Działania promocyjne wśród młodzieży nt. chorób alergicznych i wyboru zawodu.