Działanie 3: 2017

Badanie, rozwijanie i promowanie zagadnień związanych z czynnikami ryzyka chorób alergicznych i astmy, w tym szczególnie powietrzno-pochodnych

Opracowano wytyczne dla wyboru zawodu oraz możliwości podjęcia lub kontynuowania pracy u osób z chorobami alergicznymi lub o wysokim ryzyku tych schorzeń. Opracowano podstawy systemu poradnictwa zawodowego dla osób z chorobą alergiczną.

W ramach prac określono czynniki ryzyka i ich wartość prognostyczną rozwoju alergii zawodowej układu oddechowego. Przygotowano algorytm postępowania dla uczniów narażonych na silne alergeny zawodowe oraz czynniki drażniące w miejscu pracy.