Szkolenia

Zapraszamy profesjonalistów służby medycyny pracy do udziału w bezpłatnym webinarium nt. rozwiązań w zakresie wsparcia pracownika i pracodawcy w jak najdłuższej aktywności zawodowejktóre odbędzie się w dniach 29-30 listopada 2022 r.

ZAREJESTRUJ SIĘ NA WYDARZENIE ➡ https://tiny.pl/ww277

Webinarium będzie miało formę prezentacji, dyskusji panelowej oraz warsztatów prowadzonych przez  ekspertów Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera.

W czasie webinarium omówione zostaną zagadnienia wspierające opiekę profilaktyczną nad pracownikami; związanych z wiekiem zmian w organizmie człowieka, które mają wpływ na zdolność do pracy; dostosowania stanowisk pracy do potrzeb i możliwości pracowników, w tym osób starszych; roli służby medycyny pracy we wsparciu pracownika i pracodawcy w jak najdłuższej aktywności zawodowej, w zakresie  przepisów prawnych, wykrywania wczesnych zmian w stanie zdrowia związanych z pracą lub starzeniem się organizmu, profilaktyki i prewencji chorób cywilizacyjnych (układu oddechowego, krążenia, mięśniowo-szkieletowego, zaburzeń hormonalnych i przemiany materii).

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia oraz program webinarium można znaleźć na stronie: www.pracanazdrowie.pl

Uczestnicy po ukończonym webinarium otrzymają imienny certyfikat uczestnictwa (11 punktów edukacyjnych*)

*Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.

Program – webinar-listopad-2022


Szkolenia NPZ dla lekarzy i pielęgniarek SMP oraz specjalistów w dziedzinie BHP, pracowników i pracodawców

Miło nam poinformować, że Klinika Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego Instytutu Medycyny Pracy im. J. Nofera w Łodzi, w ramach realizacji zadań Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, organizuje szkolenia dla lekarzy i pielęgniarek SMP oraz dla specjalistów w dziedzinie BHP, pracowników i pracodawców z zakresu zwiększenia zaangażowania służb medycyny pracy w zadania profilaktyczne – profilaktyka chorób cywilizacyjnych oraz zachęcania do szczepień nieobowiązkowych.

Szkolenia będą prowadzone przez specjalistów w dziedzinie medycyny pracy z Kliniki Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego IMP w  Łodzi.

W związku z sytuacją epidemiologiczną szkolenia odbędą się on-line w dniach 22.09.2020 r. i 24.09.2020 r.

UDZIAŁ W SZKOLENIU, PO WYPEŁNIENIU I ODESŁANIU (pocztą tradycyjną lub na e-mail) FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO, JEST BEZPŁATNY!

Dane do uczestnictwa w szkoleniu będą przesłane na wskazany adres e-mail.

Do pobrania:

Formularz Zgłoszeniowy LEKARZE PIELĘGNIARKI

Formularz Zgłoszeniowy BHP PRACODAWCY PRACOWNICY

Klauzula informacyjna RODO

Wierzymy, że szkolenia przeprowadzone przez ekspertów w dziedzinie medycyny pracy wzbogacą Państwa wiedzę i zainspirują do wdrożenia zaproponowanych rozwiązań w aspekcie profilaktyki wybranych chorób cywilizacyjnych i zachęcania do szczepień nieobowiązkowych.

Serdecznie zapraszamy

 

Zwiększenie zaangażowania służb medycyny pracy w zadania profilaktyczne – profilaktyka chorób cywilizacyjnych

Data szkolenia: 22.09.2020 r., (godz. 9.00 – dla lekarzy i pielęgniarek; godz. 12.00 – dla specjalistów BHP, pracodawców i pracowników)

  1. ‘Zagrożenia zdrowia pracujących w świetle zmian na rynku pracy i prognoz demograficznych’ – prof. dr hab. n. med. Jolanta Walusiak-Skorupa
  2. ‘Badania profilaktyczne pracowników – wątpliwości i kontrowersje’ – dr n. med. Marcin Rybacki
  3. ‘Ochrona narządu wzroku i skutki zdrowotne wybranych ekspozycji zawodowych’ – dr n. med. Alicja Pas-Wyroślak
  4. ‘Który pracownik jest najbardziej narażony na COVID-19?’ – dr Krzysztof Socha
  5. ‘Czynniki rakotwórcze w środowisku pracy – obowiązki lekarza sprawującego opiekę profilaktyczną i pracodawcy’ – dr hab. n. med. Marta Wiszniewska

Czas szkolenia: 1,5 godz.

 

Zachęcanie do szczepień nieobowiązkowych

Data szkolenia: 24.09.2020 r., (godz. 9.00 – dla lekarzy i pielęgniarek; godz. 12.00 – dla specjalistów BHP, pracodawców i pracowników)

  1. ‘Korzyści medyczne, ekonomiczne i społeczne wynikające z realizacji szczepień pracowniczych’ – prof. dr hab. n. med. Jolanta Walusiak-Skorupa
  2. ‘Profilaktyka chorób zakaźnych w miejscu pracy – rola pracodawców i jednostek służby medycyny pracy’ – dr n. med. Marcin Rybacki
  3. ‘Szczepienia w wybranych grupach zawodowych’ – dr n. med. Marcin Rybacki
  4. ‘Jak zachęcić pracownika do poddania się szczepieniom ochronnym’ – dr hab. n. med. Andrzej Marcinkiewicz

Czas szkolenia: 1,5 godz.