DROŻDŻAKOWE ZAPALENIE SKÓRY RĄK U OSÓB PRACUJĄCYCH W WARUNKACH SPRZYJAJĄCYCH ROZWOJOWI DROŻDŻAKÓW CHOROBOTWÓRCZYCH

Zakażenia wywołane są przez grzyby drożdżopodobne z rodzaju Candida. Są one zwykle saprofitami skóry i błon śluzowych, a do rozwoju zmian chorobowych dochodzi w warunkach miejscowych lub ogólnoustrojowych czynników sprzyjających.

Infekcjom zawodowym sprzyja praca w środowisku mokrym, czyli częste i długotrwałe moczenie rąk oraz noszenie okluzyjnych rękawiczek, narażenie na detergenty i inne płyny drażniące, dodatkowo wysoka zawartość cukru w środowisku. Do takich grup zawodowych należą pracownicy gastronomii, kucharze, pomocnicy kuchenni, piekarze, cukiernicy, pracownicy przetwórstwa owocowego, zatrudnieni przy przetwórstwie i produkcji żywności, zajmujący się udojem krów, sprzątacze, pracownicy laboratoriów mikologicznych, pielęgniarki i lekarze.

Objawy

Drożdżakowe zapalenie skóry rąk to wyprzenia międzypalcowe, mające charakter rumieniowy lub rumieniowo-wysiękowy z obecnością grudek, pęcherzyków i krost. W głębi fałdu obserwuje się macerację i pęknięcia naskórka. Na obrzeżach widoczne są ogniska satelitarne. Najczęściej zajęta jest III przestrzeń międzypalcowa. Podobne zmiany mogą występować pod biżuterią i zwykle są poprzedzone zapaleniem skóry z podrażnienia.

Drożdżyca paznokci dotyczy zmian zapalnych wałów paznokciowych (zaczerwienienie, obrzęk, wydzielina ropna, bolesność) oraz zmian w samej płytce paznokciowej (żółtawe zabarwienie, pogrubienie, pobruzdowanie powierzchni, rozwarstwienia, niekiedy onycholiza).

Postępowanie

Rozpoznanie wymaga badania mikologicznego, odpowiedniego leczenia miejscowego z zastosowaniem leków o działaniu antymikotycznym i antyseptycznym, niekiedy konieczna jest terapia ogólna.

Profilaktyka infekcji obejmuje zasady postępowania w przypadku pracy w środowisku mokrym i w kontakcie z czynnikami drażniącymi, w szczególności używanie odpowiednich rękawic ochronnych i ich częstą zmianę oraz unikanie częstego i długotrwałego moczenia skóry rąk.

Ponadto należy uprzedzić pracowników, że zmiany chorobowe są zakaźne, mogą rozprzestrzenić się na ich inne przestrzenie międzypalcowe rąk i kolejne wały paznokciowe i paznokcie. Jak również może dojść do zakażenia skóry innych pracowników, zwłaszcza używających tych samych narzędzi.