Choroby układu oddechowego

Choroby układu oddechowego są szeroko rozpowszechnione w społeczeństwie i stanowią istotny problem dla systemu opieki zdrowotnej. Są to choroby przewlekłe wymagające długotrwałego i kosztownego leczenia, stanowią przyczynę długotrwałej absencji chorobowej, a nawet częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy zarobkowej tym samym stanowią poważny problem socjoekonomiczny.

PRZEWLEKŁA OBTURACYJNA CHOROBA PŁUC (POChP)
ASTMA ZWIĄZANA Z PRACĄ
NIEŻYT NOSA ZWIĄZANY Z PRACĄ
ALERGICZNE ZAPALENIE PĘCHERZYKÓW PŁUCNYCH (AZPP)
PYLICE PŁUC
ORZECZNICTWO