Zadanie 3: 2018-2020

Badanie, rozwijanie i promowanie zagadnień związanych z zawodowymi czynnikami ryzyka chorób alergicznych i astmy, w tym szczególnie pochodzenia powietrzno-pochodnego:

  • Kontynuowanie opieki nad uczniami wybranych szkół, u których nauka zawodu przebiega w narażeniu na czynniki wywołujące choroby alergiczne o etiologii zawodowej;
  • Prowadzenie centrum konsultacyjnego (w ramach wdrożenia systemu poradnictwa zawodowego) dla pacjentów/uczniów z chorobą alergiczną lub wysokim ryzykiem tych chorób;

W zakresie realizacji działania 3. w 2018 roku uruchomiono Centrum Konsultacyjne dla pacjentów/ uczniów z chorobą alergiczną lub wysokim ryzykiem tych chorób. Grupę docelową stanowią osoby pracujące oraz młodzież dokonująca wyboru zawodu lub w trakcie jego nauki w szkołach ponadgimnazjalnych, średnich, uczelniach wyższych, w których odbywa się praktyczna nauka zawodu związana z ekspozycją na istotne czynniki szkodliwe i uciążliwe, ze szczególnym uwzględnieniem alergenów dróg oddechowych i skóry.

  • Opracowanie broszury dla służby medycyny pracy;

Broszura zawiera podstawy prawne w postępowaniu w związku z podejrzeniem choroby zawodowej oraz podstawy prawne i zasady sprawowania opieki profilaktycznej nad uczniami i studentami oraz nad pracownikami. W treści uwzględniono czynniki etiologiczne chorób alergicznych związanych z pracą, powietrznopochodne czynniki alergizujące, czynniki alergizujące i drażniące skórę. Omówiono także związane z pracą choroby alergiczne układu oddechowego, choroby skóry i choroby narządu wzroku. Zawarto także schemat badania podmiotowego i przedmiotowego w przypadku występowania u pacjenta objawów ze strony układu oddechowego związanych z pracą.