Zadanie 2: 2018-2020

Zachęcanie do szczepień nieobowiązkowych wśród pracowników:

  • Opracowanie broszury dla służby medycyny pracy oraz materiałów dla pracowników/pracodawców; 
  • Przeprowadzenie szkoleń dla pracodawców i służby medycyny pracy;