Działanie 2: 2017

Zachęcanie do szczepień nieobowiązkowych

Opracowano materiały informacyjne nt. szczepień ochronnych rekomendowanych w wybranych narażeniach zawodowych. W ramach prac przeprowadzono analizę aktów prawnych regulujących zakres szczepień obowiązkowych, zalecanych i rekomendowanych dla pracowników.

  • Materiały informacyjne nt. szczepień ochronnych rekomendowanych w wybranych narażeniach zawodowych: