Działanie 1: 2017

Zwiększenie zaangażowania służb medycyny pracy w zadania profilaktyczne – profilaktyka chorób cywilizacyjnych

W ramach realizacji działania 1 opracowano plan działań mających na celu zwiększenie zaangażowania służb medycyny pracy w zadania profilaktyczne – profilaktyka chorób cywilizacyjnych. Działania te będą obejmowały: akcję promocyjną przeprowadzoną przez IMP w Łodzi we współpracy z PTMP, konsultantem krajowym i Portalem Medycyna Pracy. Opracowano nowe procedury do badania profilaktycznego i innych działań podejmowanych w ramach opieki profilaktycznej dostępnych w wersji elektronicznej. Opracowano materiały informacyjne i edukacyjne dla pracowników, pracodawców i służby medycyny pracy dostępne w wersji elektronicznej.

Przeprowadzano szkolenia dla pracowników, pracodawców i służby medycyny pracy. Działanie obejmuje także pilotażowe wdrożenie działań profilaktycznych obejmujących ocenę czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych związanych z pracą oraz działania edukacyjne w wybranych zakładach pracy. U wszystkich badanych zostanie wykonane oznaczenie lipidogramu oraz poziomu glukozy we krwi, badanie metodą kwestionariuszową oraz badanie fizykalne. Ponadto zostaną przeprowadzone szkolenia dla pracowników.