Choroby skóry

W Polsce, podobnie jak w wielu państwach europejskich, choroby zawodowe skóry zajmują istotne miejsce wśród schorzeń wywołanych środowiskiem pracy. Ich następstwa powodują dotkliwe konsekwencje dla samych pracowników, a także wywołują określone skutki społeczno-ekonomiczne.

Do najczęstszych chorób zawodowych skóry zalicza się:

KONTAKTOWE ZAPALENIE SKÓRY
ALERGICZNE KONTAKTOWE ZAPALENIE SKÓRY
POKRZYWKA KONTAKTOWA
DROŻDŻAKOWE ZAPALENIE SKÓRY RĄK U OSÓB PRACUJĄCYCH W WARUNKACH SPRZYJAJĄCYCH ROZWOJOWI DROŻDŻAKÓW CHOROBOTWÓRCZYCH