Choroby narządu wzroku

OKO – NARZĘDZIE PRACY

Narząd wzroku jest podstawowym narządem zmysłu dostarczającym do ośrodkowego układu nerwowego około 90 proc. informacji o otaczającym nas świecie. W zależności od rodzaju wykonywanej pracy, bardzo ważny jest stan i zakres funkcji wzrokowych, czyli sprawność wzrokowa. Dlatego też tak istotna jest ochrona oczu przed zagrożeniami, jakie mogą występować w miejscu pracy. Należy pamiętać, iż nie sama praca, ale warunki, w jakich się ona odbywa, są powodem urazów i chorób oczu. Poza czynnikami szkodliwymi na stanowisku pracy, mogą występować czynniki uciążliwe dla narządu wzroku. Nie wywołują one chorób zawodowych oczu, mogą jednak powodować znaczne obniżenie komfortu pracy. U niektórych osób mogą występować objawy zmęczenia, podrażnienia oczu, zaburzenia widzenia, bóle głowy lub oczu, zapalenia spojówek lub powiek. Objawy te mogą być wywołane przez nieodpowiednie przygotowanie stanowiska pracy pod względem: oświetlenia, warunków mikroklimatycznych (jak temperatura i wilgotność powietrza), zanieczyszczenia powietrza, klimatyzacji czy charakteru wykonywanej pracy: praca wymagająca intensywnego wysiłku wzrokowego, praca precyzyjna. Pracodawca odpowiada za przygotowanie bezpiecznego i higienicznego stanowiska pracy. Zobowiązany jest również do informowania pracowników o ryzyku zawodowym i kierowaniu pracownika na badania profilaktyczne. Dlatego tak ważna jest opieka profilaktyczna nad pracownikami gdyż pełni również funkcje edukacyjną.  W trakcie tych badań nie tylko określa się zdolność do pracy na wybranych stanowiskach, ale również informuje o stanie zdrowia oraz wskazuje dalsza diagnostykę lub ewentualne sposoby leczenia. Problem zmęczenia oczu dotyczy prawie wszystkich pracowników. Dlatego również istotne w trakcie badan profilaktycznych jest wyjaśnienie wszystkich wątpliwości związanych występowaniem różnych objawów ze strony układu wzrokowego, ich prawidłowa interpretacja oraz wskazywanie sposobów zmniejszania objawów dyskomfortu ze strony oczu.

ZESPÓŁ SUCHEGO OKA
ALERGICZNE ZAPALENIE SPOJÓWEK
ZASADY TWORZENIA BEZPIECZNEGO DLA OCZU ŚRODOWISKA PRACY